Vi holder på med en eldre verneverdig bygning

Vi holder på med en eldre verneverdig bygning

Beliggende på Østkanten i Oslo

Mads, Vilde, Hazem og Robert har startet med våre arbeider på dette bygget fra Ca 1870. Alle våre arbeider her skal utføres i forhold til antikvariske krav. Metodene våre er manuelle og vi skal etterhvert benytte Linolje fra en av de beste leverandører vi kan skaffe på markede. Hazem imponerer her med kunnskaper både fra kollegaer, men også fra Syria hvor han har jobbet som maler hos familien siden 2004.

Prosjektet er en eldre bygning som står på gul liste hos byantikvaren Oslo. Huset benyttes som Barnehage for bydelen og hører til Omsorgsbygg sin portefølje. Bygget har ikke vært vedlikeholdt på flere ti år og det er mange detaljer som trenger utbedring.

Her fremstår bygningen ferdig håndvasket, samt at vi har kommet i gang med nitidig skraping av eldre løs linoljemaling før videre behandling i tiden fremover. Mange ønsker å benytte kjemikalier for å fjerne maling, men på treverk anbefaler vi enten speedheater der alt skal vekk eller håndskraping som her.

Alle produktene som skal benyttes her er linoljeprodukter av meget høy kvalitet fra Wibo. De leveres av Miljømal, hvor Johnny Spangen er ildsjel i forhold til denne type produkter og bygningsvern. Vi gleder oss til å se resultatet av innsatsen fremover :)

20.05.2019 06:50