Oslobygg, Rektorboligen på Abildsø

Oslobygg, Rektorboligen på Abildsø

Tidligere i år befarte vi denne bygningen ved Abildsø Skole i Oslo. Bygget er opprinnelig fra ca 1850, men etter en brann ble det bygget opp igjen i 1913. Her flasser malingen av i store områder, men mesteparten av trevirket virker å være i relativt god befatning med tanke på alderen.

Bygget er nå pakket inn i plast og våre arbeider vil pågå utover høsten i gode temperaturer. Her er vi holder vi nå på med å fjerne eldre malingslag ved hjelp av infravarme. Dette er en fin metode der vi tar vare på banenforliggende trevirke på en skånsom måte og vi har god erfaring med denne metoden. 

Når malingen etterhvert er fjernet og flatene slipt over, skal vi påføre tre lag med Linoljemaling fra Wibo. Dette systemet sørger for god fukttransport i trevirket og dette er meget viktig der man ikke har lufting bak panelet. Moderne malinger er som oftest for tette og man opplever ny flassing etter en kort perioden. 

Vi gleder oss til å se sluttresultatet av våre arbeider her sammen med Entreprenør.

21.10.2022 16:11