Borettslag utvendige arbeider for året 2022

Borettslag utvendige arbeider for året 2022

Vi har kjørt ut mannskapsvogn, lagercontainer og stillaser. Dette sommer nummer 5 på dette prosjektet som totalt omfavner 59 stk 2 mannsboliger. Her skal vi som foregående år bygge opp stillaser for god og sikker tilgang.

Deretter vasker vi taker som har tilvekst av mye mose, samt bytter ut ødelagt takstein. Samtidig setter vi inn steinen med en transparent imprignerer.

Fasader og øvrige flater blir også grundig rengjort. Ødelagt panel og trevirke blir byttet ut stedvis etter behov. Her utbedrer vi også takrenner og nedløp, sammen med takrygg der eldre plastbeslag er gått i oppløsning.

Alle husene blir malt opp med nye farger etter en plan som fargeutvalget i borettslaget har satt sammen.

Arbeidene blir som tidliger utført i egen regi med egne faste ansatte

07.04.2022 15:22