Innkjøp av Fasadestillase og kurs

Innkjøp av Fasadestillase og kurs

Vi har i løpet av de siste 4-5 årene opplevd stor pågang på våre utvendige arbeider fra både nye og eksisterende kunder. For å ivareta disse forespørslene har vi ved starten av denne sesongen utført kursing for flere av våre ansatte slik at det nå er seks ansatte som er godkjent for bygging.

Samtidig så har behovet vårt for mere stillasemateriell økt og vi har inngått en avtale med Instant om kjøp av ytterligere 400 kvadratmeter Fasadestillase, slik at vi nå for det meste kun benytter eget materiell utvendig. 

Dette oppbevares i en av våre 20 fots Containere som også fungerer som lager i sommerhalvåret på de større prosjektene.

05.06.2018 19:25