Innvendig enebolig

Innvendig enebolig

Beliggende sentralt på Oslo Vest

Vi holder på med komplette malerarbeider på en større villa på Oslo Vest over fire plan. Her retter snekkerene vegger og tak før de blir kledd med ny gips. Samtlige flater skal overflatebehandles, sammen med listverk etter fargeplan fra Arktitekt . Arbeidene utføres stegvis etter at rommene blir klare for våre arbeider i henhold til fremdriftsplaner for prosjektet.

Vi har tre dyktige ansatte som holder på her og det er Sinikka sammen med Robert som har plassansvaret. Sinikka kommer fra Finland og hun har fagbrev fra hjemlandet. Vi har bare gode tilbakemeldinger fra kollegaer og kunder om den jobben hun utfører, i tilegg til å være en veldig hyggelig kollega. Robert har som meg selv over 30 år erfaring, og denne fagkunnskapen med erfaring er meget god å ha når ett slikt prosjekt skal gjennomføres. 

08.05.2019 14:36