Borettslag Ellingsrud

Borettslag Ellingsrud

Vi har i løpet av de siste 5 årene utført komplette arbeider på dette prosjektet med snekker, maler og stillas i egen regi. Arbeidene foregår etter en tidligere lagt plan som innkluderer hele 59 stk tomannsboliger.  På bilde her har vi ferdigstilt hus nummer 8 og det er klart for å flytte stillaset til neste bygg.

Huset har fått nytt tak i form av rengjøring og imprignering, der også rundt 40 stein har blitt byttet sammen med mjønebeslag som ofte er ødelagt av elde. Deretter er huset vasket grundig og ødelagt panel byttet, sammen med vindskier. Takrenner og nedløp er ettergått og utbedret, deretter har vi byttet farge på huset med to strøk Midnattsblå, med lys staffasje

15.07.2022 11:42