Antikvariske arbeider på laftehus fra 1894

Antikvariske arbeider på laftehus fra 1894

I fjor var vi på fellesbefaring her på Frogner og befarte på dette flotte bygget fra 1894. Her har man benyttet mange forskjellige typer maling uten å tenke på fukttransport i stokkene. Dette medfører igjen råte og større skader på bygningskroppen. Vi har nå blitt engasjert for å sette i stand dette bygget sammen med Entreprenør.

Eldre malingslag fjernes for hånd, helt inn til treverkt med det svenske systemet Speedheater. Deretter er det omfattende grunnarbeider med rensing og utskifting av råte med ny lafting. Vi bytter også ut feil tetting der vi erstatter den med en eldre antikvarisk blanding som ivaretar fukttransporten.

Man glemmer ofte tungmetaller i denne prosessen, men det var helt"vanlig" at malingen fra denne tiden inneholdt mange tungstoffer som kvikksølv, bly, m.m. Vi benytter verneutstyr gjennom alle faser tilpasset tungmetallene, slik at dette er ivaretatt for våre ansatte.

Deretter er det tre lag med en ekte Linoljemaling fra Wibo, tilpasset bygget som skal påføres. Dette krever igjen god fagkunnskap, slik som mange av våre ansatte har på dette område. 

Arbeidene foregår fra romslig tungstillas, som er pakket inn med flammehemmende plast som beskytter bygget.

02.05.2022 13:46