Barnehage på Ellingsrud for Oslo Kommune

Barnehage på Ellingsrud for Oslo Kommune

For en Entreprenør er vi i gang med nok en barnehage for OBY. Her er Tobias i gang med å sprøytemale en lydhimling, etter at vi i forkant har grunnet opp panelvegger med sperrgrund mot gjennomslag.

Her skal vi malerbehandle begge etasjer innvendig. Entreprenøren etterisolerer alle flater ute og vi går i gang med dette panelet når de er ferdige..

24.08.2021 12:24