Vi bygger om for kjedekunde

Vi bygger om for kjedekunde

I forbindelse med omgjøring av avdeling utfører vi komplette arbeider.

Innredning fjernes under ombyggingen og nye vegger monteres. Disse sparkles og males fortløpende på plassen slik at nytt konset raskt er på plass.

Vi er godt kjent i lokalene, da vi også har utført etterarbeider for Veidekke her - fordelt på 8 måneder.

Tobias står for mesteparten av arbeidene, godt hjulpet mens vi flytter ut rivningsmateriell

09.02.2022 16:52