Christiania Malerbedrift AS: Er en mellomstor bedrift som holder til i Oslo. Vi utfører fortrinnsvis tradisjonelle maler- og gulvarbeider, men har også egen tømrer ansatt.

Våre kunder: Bedrifter, Kjedekunder, Eiendomsforvaltere og Borettslag. Vi påtar oss både små og store oppdrag, samt totalentrepriser som favner om de fleste håndverksfag.

Lars Pettersen Er daglig leder og har lang erfaring fra malerfaget, både som utførende og som leder med personalansvar gjennom mange år. Han startet opp i 1989 og flyttet driften til Christiania Malerbedrift i 2009. Du møter han like ofte ute i arbeidsklær som i sivilt, "jeg er ikke laget for kun å sitte inne på kontoret", men liker å følge opp ute i en hektisk hverdag. Det sikrer stadige tilbakemeldinger og gjennomgående god kvalitet på de arbeidene vi leverer.  

Faste ansatte: Malerfaget har vært gjennom en prosess der mange faste ansatte har måtte vike for rimelig innleie av arbeidskraft. Vi har valgt å avstå fra dette, slik at vi kun benytter egne ansatte. Dette sørger for at  vi kjenner våre medarbeidere, slik at jobbene utføres på en effektiv måte i ett trygt, hektisk og hyggelig arbeidsmiljø.

Lærlinger: Vi er opptatt av å sikre rekruttering til faget og videreføre kunnskap, derfor har vi sikret oss at vi er en offentlig godkjent lærlingsbedrift. Vi skal tilenhver tid ha minst en lærling i sitt utdanningsløp, samt være en utplasseringsbedrift for elever i Oslo skolen.

Ansvar Samfunnet, kunder, leverandører og medarbeidere skal være trygge på at vi ikke bryter regler eller lover i vårt daglige virke. Vi skal utføre våre oppdrag på en måte som forhindrer personskader og benytte oss av de hjelpemidler vi har til å forebygge dette. Vi skal opptre ærlig og redelig ovenfor våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Vi skal konkurrere på en redelig og profesjonell måte innenfor regelverket, samt sørge for å ivareta samfunnsinteresser og våre ansatte gjennom gode pensjonsavtaler og lønnsvilkår.