Vi har i løpet av de siste 30 årene utført maler og håndverkstjenester for Bedrift kunder. Vi tilbyr rask oppfølging og hyggelige priser for våre avtalekunder.

Vi hjelper til med å sette i stand lokaler for utleie, male opp fellesarealer eller sette i stand utvendig. Bedriften har kort respons på mindre serviceoppdragFor enkelte så blir det nærmest nøkkel ferdig resultat etter avsluttet leieforhold, da vi både sørger for tømming av lokalet med påfølgende arbeider, samt rengjøring slik at objektet raskt står klart for nye leietagere.

Veldig ofte samarbeider vi med eiendomsforvaltere, utleiere og vaktmestre for å sørge for en effektiv utførsel av oppdraget. Her tilrettelegger vi sammen med gårdsbestyrer/vaktmester slik jobbene minst mulig skal berøre øvrige leietagere i perioden arbeidene pågår

For kjøpesentre utfører vi ofte oppdragene både i ordinær åpningstid, samt forskjøvet etter behov. Vi benytter oss av systemer som sikrer gode arbeidsforhold uten fare for skader på hverken kunder, ansatte eller fagfolk. Det sørges for å opprettholde kravene til rømningsveier samt å ikke løse ut stedlige varslingssystemer gjennom samarbeid med vektere.

Alle våre systemer og løsninger sikrer gode arbeidsforhold. Det benyttes slipeutstyr med støvoppsamling, høydemateriell og produkter som ikke avgir skadelige gasser. Vi bygger stort sett raskt opp egne tårnstillas, der det er best egnet for en sikker utførsel i kombinasjon med malertrapper. Om behov for annet høyde materiell så har vi en bra avtale med Oslo Liftutleie. Alle våre ansatte har kurs og riktig sertifisering for betjening av dette.

Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat eller befaring.