Tomannsboliger i Borettslag

Tomannsboliger i Borettslag

På Ellingsrud i Oslo

Vi har startet opp ett utvendig prosjekt som vil strekke seg over en periode på ca 4 år. 

Vi skal bytter panel stedvis på hele vegger, samt skifte ødelagte vindski bord o.l. Disse arbeidene utføres av vår dyktige Bygg-og Tømrermester. Guntis har det faglige ansvaret for monteringen av våre stillaser, han begynte hos oss i fjor og kom da fra Alliero Stillas.

Marte og Mads har prosjektansvaret og står for gjennomføringen av oppdraget, sammen med mange av våre dyktige malere. 

18.07.2018 13:09