Maler og byggtapetserarbeider i 62 leiligheter

Maler og byggtapetserarbeider i 62 leiligheter

Rusløkka i Oslo

For en av våre Næringskunder har vi i tidsrommet mars -juni utført maler og gulvarbeider på 62 leiligheter. Arbeidene har foregått i bebodde leiligheter på dagtid, hvor vi har oppkomplementert etter branntetting. Det er vår fagarbeider Andres som har stått for koordineringen av malerarbeidene, sammen med Mads som også har hatt ansvar for gulvene og kontrollskjemaer. 

27.04.2018 19.48